دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 - 16 رمضان 1440 - 2019 مي 20 - ساعت 15:16

مدرسه علمیه امام حسن مجتبی ع

مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع)% مدیر: سرکار خانم طاهره لطیفی% نشانی: بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان مهر، جنب درب جنوبی امام زاده زید(ع)% تلفن: 66321186 % پایگاه اینترنتی:% http://mojtaba-tehran.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه انسیه الحوراء س - ورامین

مدرسه علمیه انسیه الحوراء س% مدیر: سرکار خانم گران رکاب% نشانی: ورامین، خیر آباد، خیابان شهید زواره، جنب مسجد جامع، بوستان14،طبقه ی فوقانی مسجد، پلاک 14% تلفن: 36239160

مدرسه علمیه خدیجه ام المؤمنین س

مدرسه علمیه خدیجه ام المؤمنین(س)% مدیر: سرکار خانم ربابه سادات جذبی% نشانی: میدان خراسان، خیابان هفده شهریور جنوبی، خیابان حداد عادل، کوچه شهید شجاعی، جنب مسجد روحانی% تلفن: 33521560% پایگاه اینترنتی:% http://www.ommolkosar.blog.com%

مدرسه علمیه زهرای اطهر

مدرسه علمیه زهرای اطهر (س)% مدیر: سرکارخانم فاطمه ریحانی % نشانی: خیابان وحدت اسلامی، مقابل اداره آگاهی، کوچه شهید پهلوان حسن، پلاک 25% تلفن: 55808189 - 55600696 - 558150808