يکشنبه 28 بهمن 1397 - 12 جمادي الثاني 1440 - 2019 فوريه 17 - ساعت 0:41

مؤسسه آموزش عالی رفیعه المصطفی س

مؤسسه آموزش عالی رفیعه المصطفی س - سطح 3% رشته های تحصیلی: (تفسیر و علوم قرآنی- فقه و اصول - فلسفه اسلامی -% مطالعات اسلامی - مدرسی ادبیات عرب - کلام با گرایش مذاهب اسلامی)% مدیر: سرکارخانم سکینه رستگار مقدم% نشانی: . بلوار کشاورز، خیابان نادری، بن بست دولت شاهی، پلاک 7% تلفن: 88983180%

مؤسسه آموزش عالی حضرت عبدالعظیم ع

مؤسسه آموزش عالی حضرت عبد العظیم(ع)% رشته های تحصیلی: (تفسیر و علوم قرآنی - فقه و اصول)% مدیر: سرکارخانم زهرا میرمؤمنی% نشانی: شهر ری، میدان مدرس، انتهای خیابان هلال احمر، ضلع جنوبی آستان مقدس عبدالعظیم(ع)% تلفن: 55952386

مؤسسه آموزش عالی حضرت قائم عج

مؤسسه آموزش عالی حضرت قائم(عج) چیذر% رشته تحصیلی: تفسیر و علوم قرآنی% مدیر: سرکارخانم مرضیه هاشمی علیا% نشانی: شمیران، چیذر، خیابان چیذر، کوچه افشین محمودیان% تلفن: 22201120

مؤسسه آموزش عالی قاسم ابن الحسن ع

مؤسسه آموزش عالی قاسم ابن الحسن ع% رشته های تحصیلی: (تفسیر و علوم قرآنی - فقه و اصول - کلام اسلامی)% مدیر: سرکارخانم مرضیه هاشمی علیا % نشانی: بزرگراه شهید محلاتی، اولین خروجی امام علی شمال، خیابان شهید صالحی، جنب مسجد قاسم بن الحسن ع% تلفن: 7-33053190

مؤسسه آموزش عالی کوثر

مؤسسه آموزش عالی کوثر - سطح 3% رشته های تحصیلی: (تفسیر و علوم قرآنی - فقه و اصول - کلام اسلامی- % کلام با گرایش مذاهب اسلامی - تاریخ اسلام)% مدیر: سرکارخانم سمیه عباسی% نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر، کوچه شیخ فضل اله نوری، پلاک 3% تلفن: 55602857 - 55804857% پایگاه اینترنتی: % http://kosar.kowsarblog.ir% http://www.kosar.ac.ir%

مرکز تخصصی امام حسن مجتبی ع

مرکز تخصصی امام حسن مجتبی(ع)% رشته تحصیلی: تفسیر و علوم قرآنی% مدیر: سرکارخانم فاطمه خدابنده لو% نشانی: تهران، منطقه 18، بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان مهر، جنب درب جنوبی امام زاده زید(ع)% تلفن: 8-66321181% پایگاه اینترنتی: % http://mojtaba-tehran.kowsarblog.ir%

مرکز تخصصی حضرت فاطمه س

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حضرت فاطمه(س)% رشته های تحصیلی: (تفسیر و علوم قرآنی - فلسفه اسلامی - کلام با گرایش مهدویت)% مدیر: سرکار خانم طاهره جان نثاری% نشانی: تهران، منطقه 14، خیابان پیروزی، خیابان مقداد، فلکه دوم مقداد، خیابان علیرضا نساجی، بن بست یکم، پلاک1% تلفن: 33188690%

مرکز تخصصی فاطمیه - پاکدشت

مرکز تخصصی فاطمیه س% رشته تحصیلی: تفسیر و علوم قرآنی% مدیر: سرکار خانم زهرا وفایی تژاد% نشانی: پاکدشت، خیابان شهید مطهری، بلوار شهدای گمنام، مصلی امام خمینی ره- مدرسه علمیه فاطمیه% تلفن: 36022670 - 36036663% پایگاه اینترنتی:% http://fatemiyeh-pakdasht.kowsarblog.ir%

مرکز تخصصی فقه و اصول قبا

مرکز تخصصی قبا% رشته تحصیلی: فقه و اصول% مدیر: سرکار خانم مریم سادات بابایی ها% نشانی: تهران، منطقه 3، خیابان شریعتی، جنبه حسینیه ارشاد، خیابان قبا، کوچه مسجد% تلفن: 22891771% پایگاه اینترنتی:% http://ghoba-tehran.kowsarblog.ir%