مدارس علمیه سطح 4

 

مؤسسه آموزش عالی رفیعه المصطفی س - سطح 4

مؤسسه آموزش عالی رفیعه المصطفی س - سطح 4% مدیر: سرکار خانم سکینه رستگار مقدم% نشانی: بلوار کشاورز، خیابان نادری، بن بست دولتشاهی، پلاک 7% تلفن: 88983180%

مؤسسه آموزش عالی کوثر - سطح 4

مؤسسه آموزش عالی کوثر - سطح 4% نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر، کوچه شیخ فضل الله نوری، پلاک 18% تلفن: 55602857 - 55804857% پایگاه اینترنتی:% http://www.kosar.ac.ir%

 
مدارس علمیه سطح 3

 

مؤسسه آموزش عالی رفیعه المصطفی س

مؤسسه آموزش عالی رفیعه المصطفی س - سطح 3% رشته های تحصیلی: (تفسیر و علوم قرآنی- فقه و اصول - فلسفه اسلامی -% مطالعات اسلامی - مدرسی ادبیات عرب - کلام با گرایش مذاهب اسلامی)% مدیر: سرکارخانم سکینه رستگار مقدم% نشانی: . بلوار کشاورز، خیابان نادری، بن بست دولت شاهی، پلاک 7% تلفن: 88983180%

مدرسه علمیه عالی دره الصدف

مؤسسه آموزش عالی حضرت عبدالعظیم ع

مؤسسه آموزش عالی حضرت عبد العظیم(ع)% رشته های تحصیلی: (تفسیر و علوم قرآنی - فقه و اصول)% مدیر: سرکارخانم زهرا میرمؤمنی% نشانی: شهر ری، میدان مدرس، انتهای خیابان هلال احمر، ضلع جنوبی آستان مقدس عبدالعظیم(ع)% تلفن: 55952386

مؤسسه آموزش عالی حضرت قائم عج

مؤسسه آموزش عالی حضرت قائم(عج) چیذر% رشته تحصیلی: تفسیر و علوم قرآنی% مدیر: سرکارخانم مرضیه هاشمی علیا% نشانی: شمیران، چیذر، خیابان چیذر، کوچه افشین محمودیان% تلفن: 22201120

مؤسسه آموزش عالی قاسم ابن الحسن ع

مؤسسه آموزش عالی قاسم ابن الحسن ع% رشته های تحصیلی: (تفسیر و علوم قرآنی - فقه و اصول - کلام اسلامی)% مدیر: سرکارخانم مرضیه هاشمی علیا % نشانی: بزرگراه شهید محلاتی، اولین خروجی امام علی شمال، خیابان شهید صالحی، جنب مسجد قاسم بن الحسن ع% تلفن: 7-33053190

مؤسسه آموزش عالی کوثر

مؤسسه آموزش عالی کوثر - سطح 3% رشته های تحصیلی: (تفسیر و علوم قرآنی - فقه و اصول - کلام اسلامی- % کلام با گرایش مذاهب اسلامی - تاریخ اسلام)% مدیر: سرکارخانم سمیه عباسی% نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر، کوچه شیخ فضل اله نوری، پلاک 3% تلفن: 55602857 - 55804857% پایگاه اینترنتی: % http://kosar.kowsarblog.ir% http://www.kosar.ac.ir%

مرکز تخصصی امام حسن مجتبی ع

مرکز تخصصی امام حسن مجتبی(ع)% رشته تحصیلی: تفسیر و علوم قرآنی% مدیر: سرکارخانم فاطمه خدابنده لو% نشانی: تهران، منطقه 18، بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان مهر، جنب درب جنوبی امام زاده زید(ع)% تلفن: 8-66321181% پایگاه اینترنتی: % http://mojtaba-tehran.kowsarblog.ir%

مرکز تخصصی حضرت فاطمه س

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حضرت فاطمه(س)% رشته های تحصیلی: (تفسیر و علوم قرآنی - فلسفه اسلامی - کلام با گرایش مهدویت)% مدیر: سرکار خانم طاهره جان نثاری% نشانی: تهران، منطقه 14، خیابان پیروزی، خیابان مقداد، فلکه دوم مقداد، خیابان علیرضا نساجی، بن بست یکم، پلاک1% تلفن: 33188690%

مرکز تخصصی فاطمیه - پاکدشت

مرکز تخصصی فاطمیه س% رشته تحصیلی: تفسیر و علوم قرآنی% مدیر: سرکار خانم زهرا وفایی تژاد% نشانی: پاکدشت، خیابان شهید مطهری، بلوار شهدای گمنام، مصلی امام خمینی ره- مدرسه علمیه فاطمیه% تلفن: 36022670 - 36036663% پایگاه اینترنتی:% http://fatemiyeh-pakdasht.kowsarblog.ir%

مرکز تخصصی فقه و اصول قبا

مرکز تخصصی قبا% رشته تحصیلی: فقه و اصول% مدیر: سرکار خانم مریم سادات بابایی ها% نشانی: تهران، منطقه 3، خیابان شریعتی، جنبه حسینیه ارشاد، خیابان قبا، کوچه مسجد% تلفن: 22891771% پایگاه اینترنتی:% http://ghoba-tehran.kowsarblog.ir%

 
مدارس علمیه سطح 2

 

مدرسه علمیه الزهراء س - بومهن

مدرسه علمیه الزهراء (س)% مدیر: سرکار خانم شهین قنبری% نشانی: بومهن، پردیس، فاز چهار، ضلع شمال شرقی میدان فردوس، ابتدای خیابان بهشت 7% تلفن: 76296130

مدرسه علمیه الزهراء س - تهران

مدرسه علمیه الزهراء س% مدیر: سرکار خانم معصومه سادات صادقی% نشانی: کوی نصر (گیشای سابق)، نبش کانال شهید جواد فاضل شرقی، پلاک 19% تلفن: 88241491 - 88240932% پایگاه اینترنتی: % http://znac.ir % http://186.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه الزهراء س - شهرری

مدرسه علمیه الزهراء (س)% مدیر: سرکار خانم زهره حسنی% نشانی: خیابان قم، چهار راه شهرداری، جنب کانون بسیج% تلفن: 55909694

مدرسه علمیه الزهراء س - قیامدشت

مدرسه علمیه الزهراء(س) % مدیر: سرکار خانم صاحبه عاشوری % نشانی: اتوبان امام رضا (ع)، قيامدشت، بلوار آزادي، جنب بيت امام جمعه، پلاك 13% تلفن: 33583240

مدرسه علمیه الزهراء س - واوان

مدرسه علمیه الزهراء (س)% مدیر: سرکار خانم طاهره سادات نعیمی% نشانی: شهرک واوان، خیابان شهید رجایی، نبش خیابان 50 شرقی، پلاک 47% تلفن: 56173222% پایگاه اینترنتی:% http:// alzahra-vavan.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه الغدیر

مدرسه علمیه الغدیر% مدیر: سرکار خانم عترت السادات خاموشی% نشانی: خیابان 17شهریور، خیابان شهید عبدالرضا شیرازی (آبشار سابق)، کوچه شهید نعمت(لواسانی)% تلفن: 33552110 - 33500056% پایگاه های اینترنتی:% http://alghadir.qanetaat.ir% http://alghadir.whc.ir% http://alghadir-tehran.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه المهدی عج - شهریار

مدرسه علمیه المهدی(عج)% مدیر: سرکار خانم زهرا شریفی % نشانی: شهریار، فاز یک اندیشه، شقایق پنجم، کوچه شهید یعقوبی نیا% تلفن: 65528070

مدرسه علمیه ام ابیها

مدرسه علمیه ام ابیها% مدیر: سرکار خانم فاطمه سادات موسوی% نشانی: نازی آباد، خیابان شهید رجایی، تقاطع خیابان اکبر مشهدی، روبروی بستنی گل نظر، پلاک 12% تلفن: 55058899 - 55356036

مدرسه علمیه امام حسن مجتبی ع

مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع)% مدیر: سرکار خانم طاهره لطیفی% نشانی: بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان مهر، جنب درب جنوبی امام زاده زید(ع)% تلفن: 66321186 % پایگاه اینترنتی:% http://mojtaba-tehran.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه امام حسین ع

مدرسه علمیه امام حسین(ع)% مدیر: سرکار خانم فاطمه السادات فلاح% نشانی: میدان امام حسین(ع)، خیابان برادران شهید محمدی، جنب مسجد امام حسین(ع)% تلفن: 77603155

مدرسه علمیه امام خمینی ره - رباط کریم

مدرسه علمیه امام خمینی(ره)% مدیر: سرکار خانم افتخار اصغری% نشانی: رباط کریم، فرهنگیان، خیابان دادگستری، خیابان پیام، روبروی اداره اتحادیه و اصناف% تلفن: 56736840 - 56736075% پایگاه اینترنتی:% http:// imam-robatkarim.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه انسیه الحوراء س - ورامین

مدرسه علمیه انسیه الحوراء س% مدیر: سرکار خانم گران رکاب% نشانی: ورامین، خیر آباد، خیابان شهید زواره، جنب مسجد جامع، بوستان14،طبقه ی فوقانی مسجد، پلاک 14% تلفن: 36239160

مدرسه علمیه باقرالعلوم - شهرک قدس

مدرسه علمیه باقرالعلوم(ع)% مدیر: سرکار خانم زینب سلیمانپور % نشانی: شهر قدس، میدان مصلی، بلوار مصلی، خیابان شهید مدنی، روبروی پارک شهید مدنی، پلاک 82% تلفن: 46826520

مدرسه علمیه بانو امین

مدرسه علمیه بانوا مین% مدیر: سرکارخانم مهوش چمن خواه % نشانی: بزرگراه ارتش، مینی‌سیتی، شهرک شهید محلاتی، خیابان شهدای گمنام، نبش ایثار، ‌روبروی مسجد امام خمینی ره% تلفن: 22452858 % پایگاه اینترنتی:% http://banoo-amin.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه بقیه الله الاعظم عج - نسیم شهر

مدرسه علمیه بقیه الله الاعظم(عج)% مدیر: سرکار خانم معصومه احمدی% نشانی: شهرستان بهارستان نسیم شهر، اسماعیل آباد، خیابان شهید چناری، جنب مهدیه نسیم شهر، پلاک 104% تلفن: 56771403% پایگاه اینترنتی:% http://baghiatallah-nasimshahr.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه ثامن الائمه ع

مدرسه علمیه ثامن الائمه(ع)% مدیر: سرکار خانم میرزاده غزالی% نشانی: خیابان آیت الله کاشانی، خیابان بهنام، کوچه دهم، کوچه شهید آقاخانی، پلاک 15% تلفن: 44086970

مدرسه علمیه جوادالائمه ع

مدرسه علمیه جوادالائمه ع% مدیر: سرکار خانم زینب نوروزی% نشانی: میدان شهداء، خیابان مجاهدین اسلام، خیابان شهید رحیمی، بن بست اول، کوچه نورائی، شماره 12% تلفن: 33125176%

مدرسه علمیه حضرت حجت عج

مدرسه علمیه حضرت حجت(عج)% مدیر: سرکار خانم مهری متینی یکتا % نشانی: انتهای خیابان جیحون، خیابان حسام الدین، جنب مسجدحجت(عج)، پلاک262% تلفن: 55725515- 55771856

مدرسه علمیه حضرت خدیجه س

مدرسه علمیه حضرت خدیجه (س)% مدیر: سرکارخانم نیره فضائلی% نشانی: خیایان شریعتی، بالاتر از چهار راه شهید قدوسی (چهار راه قصر)،‌ کوچه شهید محبی، پلاک 3% تلفن: 88762877% پایگاه اینترنتی:% http://blog96.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه حضرت رقیه س - فیروزکوه

مدرسه علمیه حضرت رقیه س% مدیر: سرکار خانم بسعاد دریس% نشانی: فیروزکوه، مفت آباد، جنب هیئت علی اکبر، نرسیده به یگان امداد (کلانتری سابق)% تلفن: 76404005%

مدرسه علمیه حضرت زهرا س

مدرسه علمیه حضرت زهرا س% مدیر: سرکار خانم ناهید شمس% نشانیمیدان شهداء، خیابان مجاهدین اسلام، خیابان عظیم زادگان، شماره 54، طبقه سوم% تلفن: 33513946%

مدرسه علمیه حضرت زینب س - شاهد

مدرسه علمیه حضرت زینب (س) - شاهد% مدیر: سرکار خانم معصومه فراهانی% نشانی: بزرگراه نیایش شرق، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، مجتمع مسکونی فجر، انتهای بازارچه سوم% تلفن: 88609612 % پایگاه اینترنتی:% http://shahed-tehran.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم ع

مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع)% مدیر: سرکار خانم زهرا میرمؤمنی % نشانی: شهرری، میدان مدرس، انتهای خیابان هلال احمر، ضلع جنوبی آستان مقدس حضرت عبدالظیم(ع).% تلفن: 55952386% پایگاه اینترنتی:% http://www.hossna.ir% http://abdulazim.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه حضرت فاطمه س

مدرسه علمیه حضرت فاطمه(س)% مدیر: سرکارخانم احمدخان% نشانی: خيابان پيروزي، خيابان مقداد، فلكه دوم مقداد، خیابان علیرضا نساجی، پلاک 2 % تلفن: 33074268% پایگاه اینترنتی:% http://h-fatemeh-tehran.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه حضرت معصومه س

مدرسه علمیه حضرت معصومه(س)% مدیر: سرکارخانم سایه همدانی% نشانی: میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید مدنی، رو به روی بیمارستان امام حسین(ع)، جنب مسجد صفا، کوچه مشهور، پلاک 5 % تلفن: 77624845

مدرسه علمیه حضرت معصومه س - دماوند

مدرسه علمیه حضرت معصومه(س)% مدیر: سرکارخانم فاطمه شرفی % نشانی: دماوند، خیابان تختی، جنب آموزش و پرورش، کوچه شهید شاه محمدی، روبروی مدرسه شهید اکبری% تلفن: 76326961 % پایگاه اینترنتی:% http://damavand.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه خدیجه ام المؤمنین س

مدرسه علمیه خدیجه ام المؤمنین(س)% مدیر: سرکار خانم ربابه سادات جذبی% نشانی: میدان خراسان، خیابان هفده شهریور جنوبی، خیابان حداد عادل، کوچه شهید شجاعی، جنب مسجد روحانی% تلفن: 33521560% پایگاه اینترنتی:% http://www.ommolkosar.blog.com%

مدرسه علمیه خدیجه کبری س - پرند

مدرسه علمیه خدیجه کبری س% مدیر: سرکار خانم سمیه امینی% نشانی: پرند، فاز 2، میدان ایمان، جنب مسجد امام حسین علیه السلام% تلفن: 56796070%

مدرسه علمیه راه زینب س

مدرسه علمیه راه زینب(س)% مدیر: سرکارخانم صدیقه سادات نقوی% نشانی: تهرانپارس، متروی فرهنگسرای اشراق، خیابان جعفر پناه، کوچه کلهر، نبش بن بست کوهی% تلفن: 77332043 - 77332079

مدرسه علمیه ریحانه الرسول س

مدرسه علمیه ریحانه الرسول(س)% مدیر: سرکار خانم هما زرشناس % نشانی: خیابان حافظ، خیابان رودسر، پلاک 41% تلفن: 88940484

مدرسه علمیه ریحانه النبی س

مدرسه علمیه ریحانه النبی(س)% مدیر: سرکارخانم شکوه فرشادجو % نشانی: ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، یاسمن7، جنب مسجدالنبی، پلاک 1% تلفن: 22400780 - 22400923- 22400924% پایگاه اینترنتی:% http:// ryhanezahra.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه ریحانه النبی س - ملارد

مدرسه علمیه ریحانه النبی(س)% مدیر: سرکارخانم شهناز اکبری قمصری % نشانی: ملارد، فاز 3، شهرک مارلیک، انتهای بلوار ارغوان، خیابان گل مریم، جنب مسجد خاتم الأنبیاء% تلفن: 65197902 % پایگاه اینترنتی:% http://ryhanatlnabi.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه زهرای اطهر

مدرسه علمیه زهرای اطهر (س)% مدیر: سرکارخانم فاطمه ریحانی % نشانی: خیابان وحدت اسلامی، مقابل اداره آگاهی، کوچه شهید پهلوان حسن، پلاک 25% تلفن: 55808189 - 55600696 - 558150808

مدرسه علمیه زینب کبری س

مدرسه علمیه حضرت زینب کبری(س)% مدیر: سرکارخانم فاطمه دیانتی % نشانی: پاسداران، میدان هروی، بلوار پناهی نیا(گلزار)، خیابان زندی، انتهای خیابان قادری، پلاک 79% تلفن: 26324062 - 26324072 - 26324058 % پایگاه اینترنتی:% http:// www.zbrs.ir -hoze.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه سجادیه

مدرسه علمیه سجادیه% مدیر: سرکار خانم منصوره فتح الهی% نشانی: 45 متری رسالت، خیابان استادحسن بنا جنوبی، 12 متری حاجی پور، مسجد سید سجاد، پلاک 5% تلفن: 22314645

مدرسه علمیه سیده النساء

مدرسه علمیه سیده النساء% مدیر: سرکار خانم میزاده غزالی% نشانی: بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان ابوذر شرقی، خیابان بدخشان کمالی، کوچه یزدان پناه، جنب مسجد صاحب الزمان عج% تلفن: 55147982%

مدرسه علمیه صالحیه

مدرسه علمیه صالحیه% مدیر: سرکارخانم مریم اشرفی گودرزی % نشانی: تجریش، ضلع شرقی آستان مقدس صالح بن موسی الکاظم (ع)، کوچه شهیدخواجه نوری، کوچه شهید فوقانی، بن بست خلیلی،کوچه گل محمدی% تلفن: 22744344 - 22708643% پایگاه اینترنتی:% http://salehye-tehran.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه فاطمه الزهراء س

مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهراء (س)% مدیر: سرکارخانم مرجان اعتمادیان% نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به میدان پونک، گلزار یکم، شهید هفت لنگ، پلاک 34% تلفن: 44452510% پایگاه اینترنتی:% http://fatemeh-tehran.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه فاطمیه - پاکدشت

مدرسه علمیه فاطمیه% مدیر: سرکار خانم زهرا وفایی نژاد % نشانی: پاکدشت، خیابان شهید مطهری، بلوار شهدای گمنام، مصلی امام خمینی(ره)% تلفن: 36022670 % پایگاه اینترنتی:% http://fatemiyeh-pakdasht.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه فاطمیه - پیشوا

مدرسه علمیه فاطمیه% مدیر: سرکار خانم ربابه جنیدی جعفری% پیشوا، خیابان امام، خیابان کارگر، روبروی تربیت معلم% تلفن: 36730206% پایگاه اینترنتی:% http://fatemiye-pishva.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه فاطمیه - چیذر

مدرسه علمیه فاطمیه% مدیر: سرکار خانم انسیه هاشمی علیا% نشانی: پاسداران، خيابان شهيد جعفري (بوستان نهم)، روبروی درمانگاه لبافی نژاد، پلاك 129% تلفن: 22598047 % پایگاه اینترنتی:% http://blog40.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه قاسم ابن الحسن ع

مدرسه علمیه قاسم ابن الحسن(ع)% مدیر: سرکار خانم مرضیه هاشمی علیا % نشانی: خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، چهار راه پاسدار گمنام غربی، بعد از میدان امام حسن مجتبی ع، کوچه شهید صالحی% تلفن: 33053190

مدرسه علمیه قبا

مدرسه علمیه قبا% مدیر: سرکار خانم فریبا قاسمی% نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، خیابان قبا، کوچه لادن، پلاک 86% تلفن: 22843351

مدرسه علمیه کریمه اهل بیت ع

مدرسه علمیه کریمه اهل بیت(س)% مدیر: سرکار خانم نسرین کاظمی مقدم % نشانی: بزرگراه رسالت، چهار راه در دشت، خیابان حیدر خانی، خیابان احد زاده، جنب مسجد امام حسن مجتبی(ع)% تلفن: 77243856% پایگاه اینترنتی:% http://karimeh-tehran.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه کوثر

مدرسه علمیه کوثر% مدیر: سرکار خانم خدیجه جلالی% نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، خیابان شیخ فضل اله نوری، پلاک 18% تلفن:55602857

مدرسه علمیه کوثر - ورامین

مدرسه علمیه کوثر - ورامین% مدیر: سرکار خانم طاهره شاکری% نشانی: ورامین، خیابان شهید رجائی جنوبی، خیابان جهرودی، انتهای کوچه سرسبز 3، جنب مؤسسه طوبی% تلفن: 36294658 % پایگاه اینترنتی:% http:// blog69.kowsarblog.ir% http://www.kosarvaramin.ir%

مدرسه علمیه کوثر - صفادشت

مدرسه علمیه کوثر - صفادشت% مدیر: سرکار خانم حدیثه زنگنه% نشانی: صفادشت، خیابان طهماسب، روبروی مسجد امام صادق علیه السلام% تلفن: 65437670%

مدرسه علمیه کوثر ولایت

مدرسه علمیه کوثر ولایت% مدیر: سرکار خانم مریم بابا احمدی% نشانی: میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری، سایت غربی شهرک شهید چمران، بلوک 8، طبقه همکف% تلفن: 26101851%

مدرسه علمیه کوثریه

مدرسه علمیه کوثریه% مدیر: سرکار خانم فرحناز ریاضی منتظر% نشانی: خیابان وحدت اسلامی، پایین تر از بیمارستان رازی، کوچه شهید فتحعلی رضایی، انتهای کوچه ی مسجد علی ابن ابیطالب ع، پلاک 33% تلفن: 55167693

مدرسه علمیه مشکات

مدرسه علمیه مشکات% مدیر: سرکار خانم عذرا خلیلی% نشانی: خیابان خاوران، بالاتر از میدان ثامن الحجج(عج)، جنب مسجد سیدالشهداء (هشت متری سیدالشهدا)، سمت چپ، پلاک 5 % تلفن:33862500 % پایگاه اینترنتی:% http://meshkat.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه مشکوه اندیشه

مدرسه علمیه مشکوه اندیشه% مدیر: سرکار خانم فاطمه حبیبی% نشانی: خیابان آفریقای شمالی، بالاتر از پل میرداماد، کوچه آناهیتا، پلاک 6% تلفن: 88673032 % پایگاه اینترنتی:% http://meshkuteandishe.whc.ir%

مدرسه علمیه معصومیه - قرچک

مدرسه علمیه معصومیه% مدیر: سرکار خانم مریم شهسواری % نشانی: ورامین، قرچک، خیابان اصلی، خیابان گوهر دشت، کوچه بن بست چهارم، پلاک 687% تلفن: 36125512%

مدرسه علمیه نجمه خاتون س

مدرسه علمیه نجمه خاتون(س)% مدیر: سرکار خانم نرگس یاوران% نشانی: خیابان شهید غیوری، خیابان شهید سرگرد محمدی، میدان شهید سیفی، صفاییه، کوچه مسجد امام حسن عسگری ع% تلفن: ‭33742543

مدرسه علمیه نرجس خاتون - شهریار

مدرسه علمیه نرجس خاتون (س)% مدیر: سرکار خانم مریم علیزاده% شهریار، بلوار انقلاب، آستان مقدس امامزاده اسماعیل علیه السلام، طبقه فوقانی مهدیه% تلفن: 65249432% پایگاه اینترنتی:% http:// shahriar.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه نورالاصفیاء

مدرسه علمیه نورالاصفیاء% مدیر: سرکار خانم فرشته سادات کریمی% نشانی: حکیمیه، بلوار شهید عبدالرضا (بهار)، خیابان شهید پور مختار، (فروردین)، مسجد و مجتمع آموزشی فرهنگی نورالاصفیاء% تلفن: 77006161

مدرسه علمیه نورالزهراء

مدرسه علمیه نورالزهراء (س)% مدیر: سرکارخانم زهرا صفر علیان% نشانی: خیابان فرجام شرقي، خیابان سراج، كوچه شهيد قيوم آبادي، پلاک47% تلفن: 77067757% پایگاه اینترنتی:% http://nzs.vcp.ir%

مدرسه علمیه حضرت ولی عصر عج

مدرسه علمیه حضرت ولی عصر(عج)% مدیر: سرکار خانم زهرا رحمتی% نشانی: خيابان جمهوري اسلامي، خيابان كارگر جنوبي، كوچه آيرم، پلاك 19% تلفن: 66928251 - 66927025 % پایگاه اینترنتی:% http://valiasr-tehran.kowsarblog.ir% http://valiasr.whc.ir%

 
مدارس علمیه مقطع سیکل

 

مدرسه علمیه امام حسن مجتبی ع

مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع)% مدیر: سرکار خانم طاهره لطیفی% نشانی: بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان مهر، جنب درب جنوبی امام زاده زید(ع)% تلفن: 66321186 % پایگاه اینترنتی:% http://mojtaba-tehran.kowsarblog.ir%

مدرسه علمیه انسیه الحوراء س - ورامین

مدرسه علمیه انسیه الحوراء س% مدیر: سرکار خانم گران رکاب% نشانی: ورامین، خیر آباد، خیابان شهید زواره، جنب مسجد جامع، بوستان14،طبقه ی فوقانی مسجد، پلاک 14% تلفن: 36239160

مدرسه علمیه خدیجه ام المؤمنین س

مدرسه علمیه خدیجه ام المؤمنین(س)% مدیر: سرکار خانم ربابه سادات جذبی% نشانی: میدان خراسان، خیابان هفده شهریور جنوبی، خیابان حداد عادل، کوچه شهید شجاعی، جنب مسجد روحانی% تلفن: 33521560% پایگاه اینترنتی:% http://www.ommolkosar.blog.com%

مدرسه علمیه زهرای اطهر

مدرسه علمیه زهرای اطهر (س)% مدیر: سرکارخانم فاطمه ریحانی % نشانی: خیابان وحدت اسلامی، مقابل اداره آگاهی، کوچه شهید پهلوان حسن، پلاک 25% تلفن: 55808189 - 55600696 - 558150808